FBq Consulting AB
är ett konsultföretag med lång och mångsidig erfarenhet.
Företaget erbjuder verksamhetsstöd – framförallt i gränslandet mellan verksamhetsbehov och teknik.

Teknik av olika typer är det roligaste jag vet. Den har dock inget egenvärde utan ska vara anpassad till de som ska använda den och att den stödjer en positiv utveckling av verksamheten – ur funktionellt, ekonomiskt eller ergonomiskt perspektiv.

Jag erbjuder konsultstöd under kortare och längre uppdrag. Eftersom min bakgrund och erfarenhet är lång och mångsidig, från bl.a. produktutveckling och förvaltning, ledning av projekt och arbetsgrupper samt upphandling inom såväl privata som offentliga verksamheter, kan jag erbjuda stöd inom många områden. Jag har dessutom ett nära samarbete med ett brett nätverk av konsulter vilket möjliggör större och/eller längre åtaganden.

Kontakta mej gärna för mer information om företaget och dess erfarenheter och verksamhet. Kontaktinformation finns här.