Västtrafik AB, trafikhuvudman för kollektivtrafiken i Västra Götaland, kommer att upphandla lager- och servicetjänster avseende teknisk utrustning för sin verksamhet. Utrustningen används i de tekniska system som Västtrafik har för bl.a. trafikinformation i fordon. Inför denna upphandling ska FBq Consulting genomföra en förstudie som omfattar behovsanalys, formulering av arbetssätt för hantering av Västtrafiks s.k. trafiknära utrustning samt beskrivning av gränssnitt mellan kommande leverantör och Västtrafiks verksamhetsprocesser och -system.

Förstudie inför lager- o serviceupphandling