Västtrafik AB, trafikhuvudman för kollektivtrafik i Västra Götaland, har omfattande tekniska lösningar för att bl.a. ge aktuell och korrekt trafikinformation till sina kunder, hantera betalning och kontroll av färdbevis samt uppföljning av beläggningen på och överensstämmelse med tidtabeller för de löpande trafiken. Dessa system kallas också ITS – Intelligenta Transportsystem.

FBq Consulting kommer att stödja denna verksamhet genom att agera projektledare och -koordinator för flera av Västtrafiks löpande projekt inom området – bl.a. ITS för den kommande spårvagnen M33 som Göteborgs Spårvägar upphandlat och levereras av Bombardier.

Koordinering ITS-projekt