FBq Consulting AB är ett enmansbolag som erbjuder konsulttjänster inom verksamhetsledning och -stöd. Jag, Folke Bergqvist, har lång och mångsidig erfarenhet från såväl det privata näringslivet som offentlig sektor och från olika branscher – grafisk industri, tele- / datakommunikation och kommunal förvaltning – främst inom kollektivtrafik och samhällsbyggnad.

De senaste 15 åren har jag arbetat som konsult med bl.a. teknikutredningar, behovsanalyser, kravställning för utveckling och upphandling samt genomförande av upphandlingar enligt LOU och LUF.