Jönköpngs Länstrafik förbereder för att vid halvårsskiftet etablera linjetrafik med eldrivna stombussar. Som ett led i detta arbete byggs ändhållplatser med pantografer för laddning. För att vid behov dirigera bussarna till lediga laddstationer samtidigt som resenärerna ges information om från vilket hållplatsläge som nästa buss avgår från, krävs ett informationssystem. FBq Consulting genomför för närvarande en förstudie om hur detta system ska implementeras – såväl tekniskt som utformningsmässigt.

Laddning av elbussar för JLT